Berikut ini yang bukan merupakan bilangan kubik adalah …. a. 32 b. 9 c. 64 d. 8

Berikut ini yang bukan merupakan bilangan kubik adalah ….

A. 32

B. 9

C. 64

D. 8

JAWABAN

B

BACA JUGA  35 adalah lambang bilangan dari … a. Tiga puluh lima b. Tiga puluh tiga c. Lima puluh tiga d. Tiga puluh