Sebuah segitiga mempunyai panjang alas 9 cm dan tinggi 12 cm. Luas segitiga tersebut adalah …. cm². a. 72 b. 108 c. 54 d. 81

Sebuah segitiga mempunyai panjang alas 9 cm dan tinggi 12 cm. Luas segitiga tersebut adalah …. cm².

A. 72

B. 108

BACA JUGA  pada musim kemarau biasanya sawah menjadi … a. subur b. kering c. Basah

C. 54

B. 81

Jawaba. nya : C