Penulisan 3 x 6 dalam bentuk penjumlahan adalah ….. a. 6 + 6 + 6 b. 18 + 18 + 18 c. 3 + 3 + 3

Penulisan 3 x 6 dalam bentuk penjumlahan adalah …..

a. 6 + 6 + 6

b. 18 + 18 + 18

c. 3 + 3 + 3

Jawaban: a

BACA JUGA  . Berdasarkan makam Fatimah binti Maimun, Islam telah ada di Indonesia sejak....