Salin tuladha aksara jawa

Salin tuladha aksara jawa
A Aku dan kamu
B Kamu menemani aku
C Aku menemani kamu
D Aku atau kamu
E Aku teman kamu

Jawaban :

C Aku menemani kamu

BACA JUGA  Tegese tuladha “ mbinyunge iyong wingi dadolan kates jagongan bae