tibane swara wanda pungkasan ing saben gatra. tembang macapat disebat

tibane swara wanda pungkasan ing saben gatra. tembang macapat disebat ….
A Guru Gatra
B Guru Wilangan
C Guru Lagu
D Guru macapat
E Guru gambuh

Jawaba :

B Guru Wilangan

BACA JUGA  Komputer memiliki subnet mask 255.255.255.192, maka CIDR nya adalah