Breaking News

Pembuat resensi disebut

Pembuat resensi disebut….
A resentator
B resentor
C rensensist
D rensesiers
E peresensi

Jawaban :

A resentator

BACA JUGA  Bocah Karo Bocah iku salah sawiji kaweruh basa sing di gunakake kanggo Basa Jawa