Contoh komponen alam dan alam

Pertanyaan :

Contoh komponen alam dan alam

Jawaban :


Komponen alam dengan alam :,
,
.1.atmesfora, Atmosfera terdiri daripada beberapa lapisan sfera yang berbaza-beza sifatnya antara satu sama lain. Ruangan atmisfera berada dalam lingkunagn kira-kira 100km dari muka bumi hingga ke angkasa lepas atau lebih mudah ia disempadani oleh lapisan ozon (Saberi Othman, 1986). Terdapat empat sfera dalam ruangan atmosfera yang dibezakan berdasarkan suhu udara yang terdiri daripada lapisan Troposfera, Stratosfera, mesosfera dan termosfera.Unsur udara yang mempunyai oksigen (O2), nitrogen (N2), Hidrogen (H2) dan lain-lain dalam persekitaran akan menentukan tahap kebersihan udara. Punca-punca utama gas dan bahan cemar wujud daripada aktiviti manusia dan juga semula jadi. Sumber pencemar daripada manusia seperti pembakaran terbuka yang menghasilkan bau, habuk, abu, gas-gas dan lain-lain; kenderaan berenjin mengeluarkan bunyi bising dan asap; industri pula menghasilkan gas-gas beracun bagi manusia dan alam. Aktiviti-aktiviti manusia yang lain ialah pembakaran hutan, sektor pembinaan yang mengeluarkan debu serta habuk, letupan dan letusan gunung berapi , ribut pasir dan semburan (sea-spray, 2., Lapiran litosfera pula terdiri daripada unsur batuan, tanah dan tanih. Lapisan tersebut merupakan struktur asas yang membina bentuk muka bumi dan unsur asas bagi kebanyakan hidupan menjalankan kehidupan dan mencari makanan. Boleh dianggap bahawa, lapisan litosfera merupakan habitat bagi sebahagian spesies yang hidup di dalamnya., 3., Lapisan biosfera meliputi unsur hidupan atau hayat dan unsur ini tidak terhad kepada unsur yang bernyawa sahaja malahan turut melibatkan elemen yang tidak bernyawa. Unsur bernyawa dapat dicontohkan seperti manusia, haiwan, serangga, organisma dan mikroorganisma; manakala unsur tidak bernyawa pula seperti tumbuhan dan flora.,

BACA JUGA  sebuah termometer tak berskala berisi raksa. ketika dimasukkan kedalam es melebur, panjang raksa 5 cm dan ketika dimasukkan kedalam air memdidih, panjang raksa 30 cm. ketika termometer menunjukkan 30 derajar celcius, panjang kolom raksa adalah?

Demikian Jawaban Contoh komponen alam dan alam Semoga membantu adi-adik yang sedang mencari jawaban. Kemudian kami sarankan untuk melakukan pencarian soal selanjutnya dan temukan jawabannya hanya di situs kami.

BACA JUGA  Menjadi berapakah suhu air itu ? Kalor jenis air 4.200 J/(Kg.K)

Dislcaimer :

Jawaban yang disediakan diatas hanya untuk digunakan oleh orang tua siswa dalam memandu proses belajar online anak. Soal diatas berupa pertanyaan yang terbuka, artinya banyak jawaban tidak terpaku seperti diatas. mudah-mudahan artikel ini bisa bermanfaat, Trimakasih

BACA JUGA  Sebuah kebun berbentuk persegi panjang dengan panjang y meter dan lebar 5 meter kurangnya dari panjang.jika keliling kebun tersebut 40 meter,panjang kebun….meter

anancomputer.com